06 maart 2018

Teamontwikkeling meten met de Teamaudit

 • Meten waar de teams staan in hun ontwikkeling
 • Met de meetresultaten zinvolle gesprekken binnen teams op gang brengen
 • Weten waar de organisatie als geheel staat als het gaat om Teamontwikkeling

 

Voor organisaties die Teamgericht werken

De Teamaudit is bedoeld voor organisaties die Teamgericht werken als organisatievorm hebben. In dergelijke organisaties functioneren teams als min of meer zelfstandige resultaatverantwoordelijke eenheden. Bij een Gemeentelijke organisatie die op deze manier werkt wordt dan gesproken over: Team Openbare Orde & Veiligheid, Team Buiten en Team Vergunningen enzovoorts. Bij een Onderwijsinstelling zijn dan Onderwijsteams actief. Bij een Openbaar Ministerie zijn dan meestal geografisch georiënteerde teams actief (net als bij de Politie of een Arbodienst). In de Zorg gaat het dan soms om Wijkteams. In de Industrie zijn teams vaak rondom productieprocessen georganiseerd. Hoe dan ook: de Teamaudit is vooral bedoeld voor organisaties die met teams werken.

Teamontwikkeling meten

De Teamaudit is een (niet-psychologische) vragenlijst. Het gaat om praktische vragen als: Speelt uw team in op vragen van klanten? Heeft u zicht op de resultaten van uw team? Met de Teamaudit wordt de score van een team op 7 aspecten van teamwerk in kaart gebracht. Deze 7 aspecten beschrijven de belangrijkste onderdelen van teamwerk. Teams krijgen in een interactieve sessie de score van hun team teruggekoppeld en het team voert vervolgens discussie hierover. In een sessie met managers wordt de rapportage van de resultaten van alle teams besproken.

Functies van de Teamaudit

 • Meetinstrument: Waar staat een team op de 7 onderdelen? Waar staan alle teams?
 • Checklist: welke onderdelen zijn belangrijk bij teamwerk?
 • Actie-instrument: het zorgt voor een gerichte discussie en daarmee tot acties
 • Leidraad voor het ontwerp van een ontwikkelingstraject

Maatwerk Teamaudit in iedere organisatie

Op basis van een bestaande algemene Teamaudit wordt in een werkgroepje, bestaande uit de adviseur en twee leden van de organisatie gekomen tot een definitieve maatwerk Teaumaudit voor de organisatie. Deze maatwerk Teamaudit wordt afgenomen bij alle teams.

Interactieve terugkoppelingssessies in de teams

In de rapportage naar de teams is tot op het niveau van een enkele vraag te zien wat de gemiddelde score en de standaardafwijking van het team is. Dat laatste is een maat voor overeenstemming. Invullen van de Teamaudit gebeurt anoniem binnen een team. Er is niet te achterhalen welk teamlid welke score heeft gegeven, er is wel te zien hoe het team als geheel de vragenlijst heeft gescoord.

Meten op 7 dimensies van Teamwerk:

 • Zelfstandigheid
 • Resultaatgerichtheid
 • Samenwerking
 • Cultuur
 • Initiatief
 • Klantgerichtheid
 • Ontwikkeling

Voorbeeld van enkele vragen op de dimensie Ontwikkeling

Tijdsbesteding voor de organisatie:

 • Introductie Teamaudit,  1 uur
 • 2 medewerkers die eenmalig 2 uur in een werkgroep aan de maatwerk Teamaudit werken
 • Afnemen Teamaudit in teamoverleg bij ieder team, 20 minuten
 • Teamsessie: 1 uur per team, uit te breiden naar wens
 • Managementsessie: 1 uur, uit te breiden naar wens

Succesvoorwaarden:

 • De organisatie werkt in teams en wil de Teamaudit met alle teams doen
 • Het management is betrokken bij de teamontwikkeling
 • Teamleden willen de Teamaudit invullen, dit betekent in de praktijk meestal dat de Teamaudit gekoppeld moet zijn aan een ontwikkelthema dat iedereen kent
 • Transparantie naar de teamleden over wat er met de uitkomsten gebeurt

Neem contact op als u zich wilt oriënteren op een manier om de ontwikkeling van de teams in uw organisatie verder te stimuleren.